Privatumo politika

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB BRD, juridinio asmens kodas 126422682, buveinės adresas Mokslininkų g. 6A, Vilnius, elektroninio pašto adresas [email protected] (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės https://bodlenses.com lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

  • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
  • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
  • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;

Su Valdytojo naudojamų slapukų specifikacijomis galite susipažinti pateikiamoje lentelėje.

SLAPUKŲ PAVADINIMAISLAPUKŲ FUNKCIJOSGALIOJIMO TRUKMĖ
PHPSESIDNaudojamas interneto svetainės funkcionalumui

realizuoti

Iki naršymo sesijos pabaigos

 

 

_ga

 

Google Analytics slapukas, skirtas identifikuoti unikalius lankytojus.

 

2 metai

 

_gidGoogle Analytics slapukas, skirtas identifikuoti unikalius lankytojus

 

24 valandos
_gat

 

 

Google Analytics slapukas, skirtas rinkti ir saugoti informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje

 

1 minutė
_gat_gtag_UA_108748350_1Google Analytics slapukas, skirtas identifikuoti unikalius lankytojus

 

1 minutė

 

Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių (Youtube, Facebook, Google+, LinkedIn, ir kt.) naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Google (įskaitant Youtube) privatumo politikoje, Facebook slapukų politikoje, LinkedIn privatumo politikoje) arba susisiekę su slapukus siunčiančios trečiosios šalies kontaktiniu asmeniu.

Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.

Lankantis socialiniuose tinkluose esančiuose Valdytojo gerbėjų puslapiuose įrašomi slapukai

Valdytojas administruoja gerbėjų puslapius socialiniame tinkle Facebook, LinkedIn, taip pat kanalą „Bod Lenses“ socialiniame tinkle Youtube (toliau – Gerbėjų puslapiai).

Jums apsilankius Gerbėjų puslapiuose, socialinių tinklų administratoriai į jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Valdytojas (UAB „BRD“) prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturi ir iš socialinių tinklų administratorių gauna tik statistinę informaciją apie Gerbėjų puslapių lankomumą.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją apie Gerbėjų puslapių administravimo tikslu tvarkomus jūsų asmens duomenis, susipažinkite su:

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Komunikacijos įrankiai

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

  • susisiekiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;
  • siunčiant laišką interneto svetainėje nurodytu Valdytojo buveinės adresu, tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;
  • susisiekiant per socialinių tinklų Facebook ar LinkedIn paskyras tvarkomas vartotojo vardas, pavardė, pseudonimas (jeigu naudojamas), nuotrauka (jeigu naudojama), paklausimo data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

Paklausimą siunčiant per socialinių tinklų Facebook ar LinkedIn paskyras, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų Facebook, LinkedIn valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinių tinklų Facebook ir LinkedIn privatumo politikomis.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

SAVITARNOS SVETAINĖS NAUDOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Kliento prašymu Valdytojas suteikia klientams savitarnos svetainės (Kliento srities) paskyrą. Savitarnos svetainės administravimo tikslu Valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – kliento sutikimas.

Savitarnos svetainės administravimo tikslu surinktus asmens duomenis Valdytojas saugos tol, kol ištrinsite savo savitarnos svetainės paskyrą arba 5 metus po paskutinio prisijungimo.

Ištrinti savo savitarnos svetainės paskyrą galite rašydami laišką Valdytojui elektroninio pašto adresu [email protected] Jūsų paskyra bus panaikinta ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie elektroninio laiško gavimą išsiuntimo ir apie paskyros ištrynimą būsite informuoti elektroniniu paštu.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Valdytojas siunčia tiesioginės rinkodaros pranešimus Valdytojo prekių ir paslaugų pirkėjams, įgyvendindamas teisėtą interesą informuoti savo klientus apie siūlomas panašias prekes ar paslaugas bei taikomas nuolaidas, išskyrus atvejus, kai klientas prieš įsigydamas prekes ar paslaugas arba vėliau išreiškė nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros pranešimai taip pat siunčiami asmenims, išreiškusiems sutikimą juos gauti. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie klientų (fizinių asmenų) arba su klientais (juridiniais asmenimis) susijusių asmenų bei sutikimą išreiškusių asmenų duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjai gali bet kada atsisakyti Valdytojo siunčiamų pranešimų, paspausdami juose esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu [email protected] Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki pranešimo apie nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo (sutikimo atšaukimo) arba 5 metus nuo sutarties su klientu (fiziniu ar juridiniu asmeniu) galiojimo pabaigos (sutikimo gavimo dienos), priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

TELEFONO SKAMBUČIŲ REGISTRAVIMAS IR POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

Tikslu užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimo kokybę ir išvengti ginčų Valdytojas tvarko klientų aptarnavimo telefonu skambinančių asmenų duomenis apie skambučius (įeinančius bei išeinančius, pavyzdžiui, kai susisiekiama dėl praleisto skambučio), telefono numerį, pokalbio trukmę, laukimo laiką, skambučio bei ryšio tipą. Valdytojas taip pat įrašo telefono pokalbius. Telefono pokalbis įrašomas skambinančio asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą Valdytojo interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų. Duomenys saugomi 6 mėnesius nuo telefono skambučio datos.

Telefono skambučių duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojams, atsakingiems už Valdytojui skambinančių asmenų telefono skambučių administravimą ir telefono pokalbių įrašymą.

Jeigu nesutinkate, kad telefono pokalbis būtų įrašomas, prašome susisiekti el. paštu [email protected] arba atvykti į Valdytojo buveinę.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

VAIZDO STEBĖJIMAS

Valdytojo teritorijoje ir patalpose, esančiose Mokslininkų g. 6A, Vilnius, bei Guopstų kaime, Trakų raj., yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas Valdytojo turto apsaugos ir darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Valdytojas patirtų praradęs turtą ar neužtikrinęs darbuotojų saugumo, atsiradimo.

Stebimos patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

Vaizdo duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojui – saugos tarnybai, o esant įtarimui dėl nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo padarymo, gali būti teikiami ir teisėsaugos institucijoms. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 30 kalendorinių dienų. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai teisėsaugos institucijose, jie saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų atrankos ir įdarbinimo vykdymo tikslu Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) viešose socialinių tinklų paskyrose nurodytus buvusius kandidato darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Kandidato, dalyvaujančio Valdytojo paskelbtoje atrankoje į konkrečią darbo vietą, pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 6 mėn. nuo konkrečios atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 6 mėn. po atrankos pasibaigimo nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimisTeisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti. Prašyme ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis prašome nurodyti, kokius asmens duomenis prašote ištaisyti.

Prašyme susipažinti su vaizdo duomenimis papildomai turi būti nurodyta, kokiose konkrečiose Valdytojo patalpose ir kokiu metu lankėtės. Teisė susipažinti su vaizdo duomenimis įgyvendinama atvykstant peržiūrėti vaizdo įrašo Valdytojo buveinės adresu arba atsiimant vaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje.

Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis
Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenisŠi teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis.

✓  Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrintiŠi teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Valdytojo tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti.

Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

Teisę į duomenų perkeliamumąŠi teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą.

Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).

✓ Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenysŠi teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu [email protected] (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas)

Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.

  Teisę paduoti skundą priežiūros institucijaiŠi teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.

 

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

UAB BRD

Mokslininkų g. 6A, Vilnius
Tel. nr. +370 5 231 88 00
El. paštas [email protected]

BOD lenses ’19 katalogas

Skaitykite katalogą pasirinkta kalba: parsisiųskite .PDF formatu arba skaitykite elektroninį katalogo variantą.

Naujienlaiškis

Norite pirmieji sužinoti karščiausias naujienas? Prenumeruokite „BOD lenses“ naujienlaiškį ir kiekvieną metų ketvirtį gaukite svarbiausią informaciją pirmieji.

Newsletter signup

Just simple MailerLite form!

Palaukite...

Ačiū, kad užsiprenumeravote naujienlaiškį!